Tuesday, 27/09/2022 - 04:15|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm  ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-SGDĐT ngày 02/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt NamThực hiện Kế hoạch số 152 /KH-THPTLQĐ ngày 10 tháng 8 năm 2022 của trường THPT Lê Quý Đôn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 ...
KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH KHỐI 12  CUỐI NĂM   Năm học 2021- 2022

KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH KHỐI 12  CUỐI NĂM  Năm học 2021- 2022

Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành theo Thông tư Số: 55/2011/TT- BGDĐT ngày 22  tháng 11  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ vào kế hoạch công tác của trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2021 – 2022; Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị cha mẹ học ...
KẾ HOẠCH  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031

KẾ HOẠCH Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031

Căn cứ Công văn số 443 /SGDĐT-TCCB  ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031;Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, ...
KẾ HOẠCH Thi thử  tốt nghiệp THPT năm 2022 (Lần 2)

KẾ HOẠCH Thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 (Lần 2)

Căn cứ Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 và khảo sát học sinh lớp 9 năm học 2021 - 2022;Trưởng điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn thông báo kế hoạch thi thử tốt nghiệp lần 2 năm 2020 tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn như sau:
TỜ TRÌNH  Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

TỜ TRÌNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số: 11/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và ...
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 Năm học 2022– 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 Năm học 2022– 2023

Căn cứ Quyết định số : 461/QĐ- UBND ngày 31/3/2022 của  UBND Tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2022- 2023; Công văn số: 414/SGDĐT- QLCL ngày 19/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh Trung học năm học 2022- ...
KẾ HOẠCH Tham gia Ngày hội “ Tư vấn- Hướng nghiệp- Tuyển sinh- Việc làm”  năm 2022

KẾ HOẠCH Tham gia Ngày hội “ Tư vấn- Hướng nghiệp- Tuyển sinh- Việc làm” năm 2022

Căn cứ Kế hoạch liên ngành số 42 /KH-SLĐTBXH-SGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Ngày hội “ Tư vấn- Hướng nghiệp- Tuyển sinh- Việc làm”  năm 2022;          Thực hiện công văn số 453/SGDDT- GDTrH ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Sở ...