Tuesday, 27/09/2022 - 05:01|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO Điều chỉnh chỉ tiêu và điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn, năm học 2022- 2023

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022- 2023;

          Căn cứ Thông báo số 62/TB-SGDĐT ngày 03/8/2022 của Sở giáo dục và đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022- 2023.

Trường THPT Lê Quý Đôn thông điều chỉnh chỉ tiêu và điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn, năm học 2022-2023:

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 

 
  
 

Số:   ..  /TB - THPTLQĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

 

 
  
 

Trấn Yên, ngày 04 tháng 8  năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Điều chỉnh chỉ tiêu và điểm chuẩn vào lớp 10 trường

THPT Lê Quý Đôn, năm học 2022- 2023

 

          Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022- 2023;

          Căn cứ Thông báo số 62/TB-SGDĐT ngày 03/8/2022 của Sở giáo dục và đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022- 2023.

Trường THPT Lê Quý Đôn thông điều chỉnh chỉ tiêu và điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn, năm học 2022-2023:

          - Chỉ tiêu tuyển sinh: 372 học sinh

          - Điểm chuẩn: 22,2 điểm (không có môn thi bị điểm 0)

Những học sinh trúng tuyển đến nộp hồ sơ tại trường từ ngày 04/8/2022 đến 15h00 ngày 06/8/2022 đồng thời nhà trường sẽ trả hồ sơ cho những học sinh không trúng tuyển vào trường.

Trường THPT Lê Quý Đôn trân trọng thông báo!

 

                                                                                                                                                                     TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                                                        Phạm Viết Thắng

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Trường THPT Lê Quý Đôn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết