Wednesday, 17/08/2022 - 00:12|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận học sinh đoạt giải và giáo viên có học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2021-2022

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc công nhận học sinh đoạt giải và giáo viên có học sinh đoạt giải trong

Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2021-2022

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

 

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2021-2022 tỉnh Yên Bái;

 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kì họp thứ 13 quy định về giải thưởng và mức thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái;

 

Căn cứ Công văn số 1112/SGDĐT-QLCL ngày 31/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi trung học năm học 2021 - 2022;

 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan