Tuesday, 06/12/2022 - 07:48|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số: 11/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi quy chế tuyển sinh THCS và THPT;

Căn cứ Quyết định số : 461/QĐ- UBND ngày 31/3/2022 của  UBND Tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2022- 2023; Công văn số: 414/SGDĐT- QLCL ngày 19/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh Trung học năm học 2022- 2023; Kế hoạch số: 99/KH- SGDĐT ngày 09/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2022 – 2023;

 

       SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

         Số:  58  /KH- THPTLQĐ

 

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Trấn Yên, ngày 19 tháng 5 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số: 11/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi quy chế tuyển sinh THCS và THPT;

Căn cứ Quyết định số : 461/QĐ- UBND ngày 31/3/2022 của  UBND Tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2022- 2023; Công văn số: 414/SGDĐT- QLCL ngày 19/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh Trung học năm học 2022- 2023; Kế hoạch số: 99/KH- SGDĐT ngày 09/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2022 – 2023;

Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 như sau:

1. Số lớp, số học sinh, phương thức xếp lớp:

Tổng chỉ tiêu tuyển 8 lớp, 360 học sinh, các lớp được xếp như sau:

TT

Xếp  lớp

Số lớp

Tên lớp

Nhóm môn lựa chọn

Môn chuyên đề học tâp

Nhóm KHTN

Nhóm KHXH

Nhóm CN và NT

1

KHTN1

02

A1, A2

Lý, Hoá, Sinh

Sử

Tin

Toán, Lý, Hóa

2

KHTN2

01

A3

Lý, Hóa, Sinh

Sử

Tin

Toán, Văn, Lý

3

KHTN3

01

A4

Lý, Hoá, Sinh

Địa

Tin

Toán, Hoá, Sinh

4

KHXH1

01

A5

Sử, Địa, KTPL

Công nghệ

Văn, Sử, Địa

5

KHXH2

02

A6, A7

Hoá

Sử, Địa, KTPL

Công nghệ

Toán, Văn, Hóa

6

KHXH3

01

A8

Sử, Địa, KTPL

Công nghệ

Toán, Văn, Lý

          2. Phương thức tuyển sinh, ngày thi:

          - Phương thức: Thi tuyển

          - Ngày thi: 07 + 08/6/2022.

          3. Nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh:

          3.1. Giai đoạn 1:

          - Từ ngày 20/5/2022 – 25/5/2022: Học sinh nộp đơn đăng ký dự thi (Theo mẫu) và bản sao giấy khai sinh hợp lệ. (Có thể nộp trực tiếp hay trực tuyến)

          3.2. Giai đoạn 2:

- Từ ngày 26 /5/2022- 30/5/2022: Hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

4. Nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

4.1. Địa điểm, người nhận:

- Địa điểm 1: Tại phòng hành chính:

Người nhận: Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thu Giang.

- Địa điểm 2: Tại phòng Y tế:

Người nhận: Đặng Huy Hùng, Lê Đức Anh, Vũ Thị Kim Quế.

4.2. Nhập hồ sơ ĐKDT:

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Đặng Huy Hùng, Lê Đức Anh, Nguyễn Thanh Hải.

          4.3. Kiểm dò, hoàn thiện hồ sơ:

          Hội đồng tuyển sinh + giáo viên được huy động.

          5. Chế độ tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên:

          Theo Quy chế tuyển sinh và Quyết định 461/QĐ- UBND ngày 31/3/2022 của UBND Tỉnh Yên Bái. Cụ thể:

          5.1. Tuyển thẳng:

1. Học sinh là người dân tộc rất ít người ( gồm 16 dân tộc): La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cờ lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pú Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu).

2. Học sinh tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở.

3. Học sinh khuyết tật.

4. Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích (hoặc tương đương) cấp tỉnh trở lên về văn hóa, cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học.

          5.2 Cộng điểm ưu tiên:

          - Nhóm đối tượng 1: Cộng 3 điểm gồm:

          + Con liệt sỹ, TB, BB, người hưởng chính sách như TB, BB mất sức lao động từ 81% trở lên.

          - Nhóm đối tượng 2: Cộng 2,5 điểm gồm:

          + Con của anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động, con Bà mẹ VN Anh hùng.

+ Con liệt sỹ, TB, BB, người hưởng chính sách như TB, BB mất sức lao động dưới 81% .

- Nhóm đối tượng 3: Cộng 2,0 điểm gồm:

+ Người có cha (mẹ) là dân tộc thiểu số

+ Người dân tộc thiểu số.

+ Người học đang ở các vùng kinh tế - XH  đặc biệt khó khăn.

THí sinh không được cộng quá 5 điểm ưu tiên, các đối tượng ưu tiên phải có giấy chứng nhận theo đúng quy định (Dân tộc theo giấy khai sinh, con liệt sỹ, TB, BB…phải có giấy xác nhận của cấp có thảm quyền).

6. Phân công chỉ đạo:

          - Đồng chí Bùi Văn Xuân: Chỉ đạo, điều hành tất cả các khâu.

          - Đồng chí Phạm Viết Thắng: Chỉ đạo điều hành khâu nhập dữ liệu.

          - Đồng chí Hoàng Thị Hường: Chỉ đạo, điều hành khâu nhận hồ sơ

          - Các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Lưu ý: Do có nhiều điểm mới trong khâu đăng ký dự thi nên các thành viên cần hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho học sinh đăng ký dự thi.

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT (Báo cáo);

- HĐTS lớp 10 (Thực hiện);

- Lưu: VT, BVX.

         

 

                                                                                          Bùi Văn Xuân

 


Tác giả: Trường THPT Lê Quý Đôn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết