Tuesday, 06/12/2022 - 07:09|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổng kết năm học và trao thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc Năm học 2021- 2022

Căn cứ Chỉ thị số: 800/CT- BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022 ứng phó với dịch COVID- 19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và dào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số: 13/CT- UBND ngày 25/8/2021 của UBND Tỉnh Yên Bái về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022 ứng phó với dịch COVID- 19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ vào Kế hoạch năm học trường THPT Lê Quý Đôn và Kế hoạch hoạt động Hội cha mẹ học sinh năm học 2021- 2022;

          Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết năm học và  tổ chức trao thưởng cho học sinh đạt thành tích trong  năm học 2021- 2022 như sau:

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  52 /KH-THPTLQĐ

Trấn Yên,  ngày 16 tháng 5  năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết năm học và trao thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc

 Năm học 2021- 2022

 

Căn cứ Chỉ thị số: 800/CT- BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022 ứng phó với dịch COVID- 19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và dào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số: 13/CT- UBND ngày 25/8/2021 của UBND Tỉnh Yên Bái về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022 ứng phó với dịch COVID- 19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ vào Kế hoạch năm học trường THPT Lê Quý Đôn và Kế hoạch hoạt động Hội cha mẹ học sinh năm học 2021- 2022;

          Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết năm học và  tổ chức trao thưởng cho học sinh đạt thành tích trong  năm học 2021- 2022 như sau:

I.Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

- Đánh giá kết quả đạt được, những thành tích nổi bật, những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong năm học 2021- 2022 từ đó đề ra những giải pháp để nâng cao chất lượng trong những năm tiếp theo.

- Tổng kết công tác thi đua- khen thưởng năm học 2021- 2022; trao thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong  giáo viên, học sinh, động viên, khích lệ giáo viên, học sinh nhà trường tích cực tham gia các phong trào thi đua.

2.Yêu cầu:

Tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, thực sự trang trọng, ý nghĩa, hiệu quả

Kinh phí khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của nhà trường và quỹ khen thưởng của Hội khuyến học.

II. Thời gian, thành phần, địa điểm:

          - Thời gian: 7 giờ 30 ngày 21/5/2022 (Sáng thứ bảy).

- Thành phần:

+ Toàn thể CBQL- Giáo viên, nhân viên.

+ Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường.

+ Toàn thể học sinh nhà trường.

- Địa điểm:

+ Sân trường THPT Lê Quý Đôn (Trời mưa trên nhà đa năng).

III. Nội dung, chương trình:

1.Chương trình:

- 7 giờ 30 – 7 giờ 40: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 7 giờ 40 – 7 giờ 45: Phát biểu khai mạc

- 7 giờ 45 – 8 giờ 5: Báo cáo tổng kết năm học 2021- 2022.

- 8 giờ 5  - 9 giờ : Tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

 * Trao thưởng cho giáo viên:

          - Giáo viên hướng dẫn học sinh thi KHKT cấp quốc gia (HT)

          * Trao thưởng cho học sinh:

          + Trao thưởng cho học sinh đạt giải triển vọng thi KHKT cấp Quốc gia (PHT).

          + Học sinh giỏi toàn diện: Giấy khen và tiền thưởng 50.000 đồng (BGH- BĐD)

          + Học sinh tiên tiến: Giấy khen và tiền thưởng 20.000 (Mời lớp trưởng đại diện lên nhận giấy khen) (BGH- BĐDCMHS)

          2. Phân công chuẩn bị:

- Trang trí, khánh tiết:  ĐC Nguyễn Hữu Tuấn, lớp trực tuần 11A1

- Tập trung  học sinh: Đ/C Hưng + Giáo viên nam.

- Chương trình khen thưởng: ĐC Hường chịu trách nhiệm.

- Dẫn chương trình: Đ/C  Nguyễn Hữu Tuấn

- Báo cáo tổng kết: Đ/C Thắng.

- Tăng âm, loa đài: Đ/C Tuấn, Hưng, Phạm Hải.

- Giấy mời: Văn phòng; Quản lý học sinh: Giáo viên nam – GVCN

- Kê, dọn bàn ghế: Lớp 11 A1 .

- Danh sách thưởng; Quyết định khen thưởng, tiền thưởng: Đ/C Nhung, Giang

- Bê phần thưởng, giấy khen: Lớp trực tuần chọn 3 học sinh nữ.

- Tiếp tân: Quế, Nhung, Giang.

- Trang phục: Học sinh: Đồng phục (Khuyến khích nữ sinh mặc áo dài)

- Giáo viên: Nữ: Áo dài; Nam: áo trắng, quần sẫm màu

          Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết, tuyên dương năm học 2021- 2022 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc các bộ phận, cá nhân liên quan báo cáo HT để xử lý.

 

Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ chuyên môn;

- Giáo viên, nhân viên;

- Lưu: VT, BVX                                                                      

 

 

 

 

                                                               Bùi Văn Xuân

 


Tác giả: Trường THPT Lê Quý Đôn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết