Tuesday, 27/09/2022 - 05:22|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ : “Bảo tồn,  phát huy làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên” năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 13/1/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái; Kế hoạch số 17/KH-THPTLQĐ về việc triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường; Căn cứ nguyện vọng của phụ huynh và các em học sinh.

Trường THPT Lê Quý Đôn, xây dựng kế hoạch Câu lạc bộ “Bảo tồn,  phát huy làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên” như sau:

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Số: 29 /KH - THPTLQĐ

 

Trấn Yên, ngày 28 tháng 3 năm  2022

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ :

“Bảo tồn,  phát huy làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên” năm học 2021-2022

 

         Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 13/1/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái; Kế hoạch số 17/KH-THPTLQĐ về việc triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường; Căn cứ nguyện vọng của phụ huynh và các em học sinh.

Trường THPT Lê Quý Đôn, xây dựng kế hoạch Câu lạc bộ “Bảo tồn,  phát huy làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên” như sau:

     I.Mục đích, yêu cầu

 1. Mục đích

- Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của địa phương cụ thể là nét văn hóa đặc sắc của người Dao-Tân Đồng; phát huy vai trò của nhà trường, học sinh trong xây dựng môi trường văn hóa đa dạng của các dân tộc.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh toàn trường và phụ huynh học sinh về giá trị, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, nhất là dân tộc thiểu số của địa phương.

- Tạo điều kiện để học sinh được giao lưu học tập, tiếp thu giá trị văn hóa của các dân tộc khác nhau,nâng cao đời sống tinh thần, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, từ đó điều chỉnh những hành vi ứng xử lệch lạc, thiếu chuẩn mực văn hóa, ngăn chặn các hành vi bạo lực, các tệ nạn xã hội, các hành vi trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.

 1. Yêu cầu

-Tổ chức các buổi sinh hoạt giới thiệu về các nét văn hóa đặc sắc của người Dao quần trắng đang cư trú ở địa bàn xã Tân Đồng- huyện Trấn Yên.

-Tổ chức các hoạt động trải nghiệm các hoạt động sinh hoạt văn hóa của người  Dao quần trắng đang cư trú ở địa bàn xã Tân Đồng- huyện Trấn Yên( tập trung vào các hoạt động có sử dụng làn điệu Páo Dung)

-Bảo đảm mục đích của câu lạc bộ trong suốt quá trình hoạt động.

       II.Nội dung, hình thức sinh hoạt

 1. Nội dung
  1. Giới thiệu về văn hóa người Dao, đặc biệt là làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên
  2. Sưu tầm các làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên
  3. Tổ chức học một số làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên
  4. Trao đổi giải pháp để bảo tồn làn điệu Páo Dung của dân tộc Dao quần trắng xã Tân Đồng- Huyện Trấn Yên
 2. Hình thức sinh hoạt

Sinh hoạt chủ đề, mỗi chủ đề là một nội dung hoạt động

  1. Sinh hoạt chủ đề :Trao đổi, tọa đàm thảo luận chủ đề hàng tháng ( Trực tiếp hoặc trực tuyến tùy tình hình cụ thể).
  2. Tổ chức sinh hoạt trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, facebook...
  3. Hình thức: Tọa đàm, hoạt động trải nghiệm thực tế ( nếu điều kiện cho phép), tổ chức cuộc thi sưu tầm và trình bày làn điệu Páo Dung…
 1. Đối tượng tham gia
 1. Thành viên Câu lạc bộ
 2. Học sinh yêu thích tìm hiểu các nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số.
 3. Ban chấp hành đoàn trường:
 4. Điều kiện – Quyền lợi – Nghĩa vụ của các thành viên Câu lạc bộ

- Điều kiện : Là học sinh đang tham gia học tập tại trường THPT Lê Quý Đôn, yêu thích và có nguyện vọng tham gia Câu lạc bộ.

- Quyền lợi :

+ Được tham gia vào các hoạt động chính thức của câu lạc bộ. Đặc biệt là hoạt động trải nghiệm thực tế ở địa phương xã Tân Đồng và một số địa phương khác.

+ Có quyền đưa ra các ý kiến đóng góp xây dựng Câu lạc bộ.
- Nghĩa vụ: Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, nội quy của Câu lạc bộ.

+ Tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ.

+ Tích cực đóng góp ý kiến và nội dung để xây dựng câu lạc bộ.

 1. Kế hoạch cụ thể

Tháng

Chủ đề

1/ 2022

Thành lập CLB

2/2022

- Sinh hoạt dưới hình thức sân khấu hóa: Giới thiệu về làn điệu Páo Dung…

3/2022

- Tổ chức sưu tầm các làn điệu Páo Dung của người Dao quần trắng xã Tân Đồng…

(Hình thức cuộc thi…)

4/2022

- Trải nghiệm sinh hoạt văn hóa người Dao tại xã Tân Đồng ( nếu điều kiện cho phép)

-Sưu tầm thông qua quay video tại Tân Đồng ( do các nhóm thực hiện)

5/2022

-Sinh hoạt:

+Tổ chức học một số làn điệu Páo Dung

+Trình bày dưới hình thức sân khấu hóa ( cuộc thi)

 

       Lãnh đạo nhà trường duyệt                                 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
                                                                                                Chủ nhiệm CLB 
 

 

 


                                                                                        Lê Thị Trang

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết