Tuesday, 27/09/2022 - 04:59|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức chương trình học tập ngoại khóa, tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho học sinh năm học 2021-2022.

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 13/1/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái; Kế hoạch số 17/KH-THPTLQĐ về việc triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022;

         Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường; Căn cứ nguyện vọng của phụ huynh và các em học sinh.

Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình học tập ngoại khóa, tham qua Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho học sinh toàn trường như sau:

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Số: 32 /KH - THPTLQĐ

 

Trấn Yên, ngày 21  tháng 4 năm  2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình học tập ngoại khóa, tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho học sinh năm học 2021-2022.

 

         Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 13/1/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái; Kế hoạch số 17/KH-THPTLQĐ về việc triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022;

         Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường; Căn cứ nguyện vọng của phụ huynh và các em học sinh.

Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình học tập ngoại khóa, tham qua Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho học sinh toàn trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Giáo dục học sinh truyền thống lịch sử, bảo vệ chủ quyền; giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng, tình đoàn kết các dân tộc; giữ gìn và phát huy bản sắc, nét văn hóa độc đáo của các dân tộc Việt Nam. Định hướng nghề nghiệp và trách nhiệm công dân cho học sinh.

2. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; dạy học tích hợp liên môn, dạy học theo chủ đề, dạy học STEM, dạy học gắn với di sản.

3. Tạo cơ hội cho học sinh được khám phá, trải nghiệm thực tế; vận dụng kiến thức vào thực tiễn, được trải nghiệm các kĩ năng, được hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cá nhân, giáo dục kỹ năng, giá trị sống.  

4. Nâng cao chất lượng hoạt động  ngoại khóa; thực hiện đổi mới và hiệu quả việc công nhận các chuyên hiệu trong chương trình rèn luyện đội viên.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 1/2 ngày, thứ 6 ngày 6/5/2022 (Từ 14h00 đến 17h30 ngày 06. tháng 5 năm 2022).

- Địa điểm:  Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

III. HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN THAM GIA: 

  1. Ban tổ chức: Ban giám hiệu; Bí thư Đoàn trường; Nhân viên y tế, Ban đại diện hội Cha mẹ HS nhà trường; Giáo viên chủ nhiệm.
  2. Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

a, Trực tiếp tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, thành phần gồm:

+ Đại diện BGH, đại diện một bác trong Hội Cha mẹ học sinh, Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn, đ/c Trương Thị Thanh Thúy, Lò Thị Mỹ Bình, Nguyễn Lệ Thủy.

+ Lớp trưởng, Bí thư của 24 lớp ( 48 học sinh).

b, Trực tuyến: Toàn thể học sinh còn lại

IV.KINH PHÍ: 

Kinh phí lấy từ nguồn hoạt động trải nghiệm năm học 2021-2022.

V. LỊCH TRÌNH CHUYẾN ĐI: (có kế hoạch chi tiết kèm theo)

VI.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban giám hiệu: Xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS các lớp thống nhất chủ trương và triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm.

- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia quản lý, hướng dẫn học sinh cùng với đơn vị tổ chức chương trình.

2. Đoàn thanh niên:  Giao đ/c Nguyễn Hữu Tuấn

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết của buổi tham quan, trải nghiệm.

+ Liên hệ Bảo tàng tỉnh để thực hiện buổi tham quan.

+ Liên hệ thuê xe để đưa đón học sinh tham quan.

+ XD dự trù kinh phí để thực hiện buổi tham quan

+ Hướng dẫn học sinh lớp trưởng, bí thư mở  room, k12… để học sinh của lớp tham quan trực tuyến tại nhà.

3. Khối trưởng các khối: Chịu trách nhiệm quản lý học sinh của khối mình tham gia cả trực tiếp và trực tuyến.

3Giáo viên chủ nhiệm: thông báo cho học sinh và phụ huynh kế hoạch chuyến đi.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để b/c);

- Ban ĐDCMHS (để p/h);

-CB-GV-NV trường(để t/h);

     - Lưu VT./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Văn Xuân

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết