Tuesday, 16/08/2022 - 23:57|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tập huấn quy chế cho học sinh lớp 12

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT; Thông tư 05/2021/TT- BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo dục về việc Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;

 Căn cứ Công văn số: 464/SGD ĐT- QLCL ngày 29/4/2022 về việc hướng dẫn tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học năm 2022;

Để học sinh nắm vững quy chế, nghiệp vụ thi trước khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức học tập quy chế, nghiệp vụ thi cho học sinh khối 12 tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn trên những nội dung  sau:

 

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   74  /KH-THPTLQĐ

 

Trấn Yên, ngày 20 tháng 6 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức học tập Quy chế, nghiệp vụ thi cho học sinh lớp 12

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT; Thông tư 05/2021/TT- BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo dục về việc Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;

 Căn cứ Công văn số: 464/SGD ĐT- QLCL ngày 29/4/2022 về việc hướng dẫn tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học năm 2022;

Để học sinh nắm vững quy chế, nghiệp vụ thi trước khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức học tập quy chế, nghiệp vụ thi cho học sinh khối 12 tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn trên những nội dung  sau:

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức cho toàn thể học sinh lớp 12 tham gia thi tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn nắm chắc quy chế, nghiệp vụ thi để đảm bảo không có học sinh vi phạm quy chế thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

2. Yêu cầu

 Tổ chức học tập quy chế, nghiệp vụ và các văn bản liên quan đến toàn thể các em học sinh, lưu ý những điều thí sinh hay mắc phải khi tham gia thi.

Dặn dò thí sinh những lỗi thường gặp khi làm bài thi.

II. KẾ HOẠCH CỤ THÊ.

1. Đối tượng tập huấn:

Toàn thể học sinh lớp 12 của trường THPT Lê Quý Đôn và Trung tâm GDNN- GDTX huyện Trấn Yên.

2. Thời gian, địa điểm .

- Thời gian: 7 giờ 30 – 9 giờ  ngày 29/6/2022 (Sáng thứ tư)

- Địa điểm tập huấn: Sân Trường THPT Lê Quý Đôn (Hoặc nhà đa năng).

 3. Nội dung tập huấn:

- Điều 14 – Điều 54 quy chế thi ban hành theo Thông tư 02/VBHN- BGDĐT.

- Những điểm lưu ý về nghiệp vụ làm bài thi, nhất là thi trắc nghiệm, những vấn đề thí sinh hay gặp phải trong quá trình tham gia kỳ thi.

- Giải đáp thắc mắc về quy chế, nghiệp vụ thi, hướng dẫn học sinh xử lý những tình huống thường gặp trong quá trình tham gia kỳ thi.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. TTGDNN- GDTX huyện Trấn Yên:

- Thông báo, tập hợp đủ học sinh lớp 12 sang trường THPT Lê Quý Đôn đúng thời gian quy định, cử giáo viên chủ nhiệm tham gia quản lý học sinh trong quá trình học tập.

- Nhắc nhở học sinh về ý thức tham gia học tập quy chế, photo cho mỗi học sinh Điều 14 quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành theo Thông tư 15/2020/TT- BGDĐT.

2. Trường THPT Lê Quý Đôn:

2.1. Hiệu trưởng: Chuẩn bị nội dung tập huấn và trực tiếp tham gia tập huấn cho học sinh.

2.2. Đ/C Nguyễn Hữu Tuấn: Chuẩn bị tăng âm, loa đài (Nếu mưa hoặc quá nắng thì học tại nhà đa năng); Photo cho mỗi học sinh Lê Quý Đôn 1 bản Điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp THPT .

- Tập trung học sinh tại sân trường theo đơn vị lớp, quản lý học sinh.

2.3. Giáo viên chủ nhiệm lớp 12: Thông báo, nhắc nhở học sinh có mặt tham gia tập huấn, đảm bảo sĩ số học sinh tham gia.

- Tham gia quản lý học sinh của lớp chủ nhiệm tham gia tập huấn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức học tập quy chế, nghiệp vụ thi cho học sinh tham gia tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn năm 2022. Đề nghị các bộ phận, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch.

         

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Yên Bái (Báo cáo);

- TTGDNN-GDTX Trấn Yên (Phối hợp);

- Các bộ phận, GVCN lớp 12 (Thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Xuân

         

 


Tác giả: Trường THPT Lê Quý Đôn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết