Wednesday, 06/07/2022 - 05:06|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH  Phụ đạo cho học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp  Năm 2022

Căn cứ vào kết quả thi thử tốt nghiệp lần 1 đối với học sinh của trường THPT Lê Quý Đôn;  

Thực hiện kế hoạch chuyên môn, kết hoạch ôn thi tốt nghiệp năm học 2021 – 2022. Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp như sau:

 

   SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

Số: .... /KH-THPTLQĐ

 

Trấn Yên, ngày 03 tháng 5 năm 2022

 

 

 

KẾ HOẠCH
 Phụ đạo cho học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp

 Năm 2022

 

Căn cứ vào kết quả thi thử tốt nghiệp lần 1 đối với học sinh của trường THPT Lê Quý Đôn;  

Thực hiện kế hoạch chuyên môn, kết hoạch ôn thi tốt nghiệp năm học 2021 – 2022. Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

            1. Mục đích:

Nhằm củng cố, bổ sung, hệ thống kiến thức bị “hổng” cho học sinh có nhận thức chậm và kết quả thi thử không đáp ứng được yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022

 2. Yêu cầu:

 Giáo viên được phân công dạy phụ đạo cho học sinh có cần xây dựng bài soạn đầy đủ với kiến thức cơ bản, cần thiết, để phục vụ ngay bài học của chương trình, cần thống nhất theo bộ môn, đảm bảo yêu cầu và phù hợp với nhận thức của học sinh.

Giáo viên trong quá trình phụ đạo cần đảm bảo tính hệ thống, chú trọng phát triển tư duy và kỹ năng học tập, phương pháp nhận thức của môn học.

Trong tình hình thực tế của nhà trường, việc phụ đạo học sinh yếu kém yêu cầu giáo viên phụ đạo phải thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và đạt hiệu quả.

3. Đối tượng:

Học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp căn cứ vào kết quả thi thử tốt nghiệp THPT lần 1( Có danh sách các lớp kèm theo)

 II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

            1. Số môn tổ chức phụ đạo

Thời gian tổ chức phụ đạo:  Từ tháng 09/05 đến 30/6/2022

Tập trung vào 04 môn học: Toán, Văn, Tiếng Anh, Lịch Sử, thực hiện giáo dạy theo TKB của nhà trường, các môn khác GVBM chủ động phân loại học sinh để tổ chức ôn tập trong các buổi ôn TN hoặc có thể đề xuất để nhà trường xếp TKB.

            2. Thời lượng phụ đạo

Số buổi phụ đạo: Mỗi môn 4 buổi/ theo kế hoạch của nhà trường, tổ chức học sau tiết ôn tập kiến thức của học sinh.

 

 

 3. Nội dung phụ đạo

Nội dung ôn tập, phụ đạo chủ yếu tập trung vào việc bù lấp những kiến thức còn thiếu hụt cho học sinh.Tập trung bám sát các đề kiểm tra phù hợp với đối tượng.

Chương trình phụ đạo thực hiện theo kế hoạch phụ đạo đã được tổ chuyên môn thống nhất xây dựng cho từng khối lớp. Trong quá trình phụ đạo, có thể điều chỉnh kế hoạch, nội dung và phương pháp cho phù hợp với đối tượng học sinh.

4. Kinh phí

- Không thu tiền đối với các học sinh tham gia học phụ đạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Tổ trưởng

Triển khai thực hiện kế hoạch phụ đạo học sinh của nhà trường. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phụ đạo của giáo viên và kết quả học tập của học sinh sau khi tham dự lớp phụ đạo.

Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh của tổ chuyên môn.

Tổ chức rút kinh nghiệm việc phụ đạo và báo cáo tình hình và kết quả thực hiện.

            2. Giáo viên bộ môn được nhà trường phân công dạy phụ đạo

- Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch phụ đạo đã được thống nhất ở tổ chuyên môn và kế hoạch của nhà trường. Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ, giúp các em đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học.

- Danh sách giáo viên tham gia dạy phụ đạo (Danh sách kèm theo)                      

3. Giáo viên chủ nhiệm

 Phối hợp với giáo viên bộ môn quản lý, đôn đốc học sinh tham gia đầy đủ các buổi học phụ đạo theo lịch. Thu nhận thông tin phản hồi từ học sinh và giáo viên về quá trình dạy của giáo viên và học tập của học sinh để góp ý xây dựng và điều chỉnh.

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học phụ đạo học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp của trường THPT Lê Quý Đôn. Đề nghị các Tổ bộ môn theo dõi thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc cần trao đổi với Lãnh đạo nhà trường để giải quyết.

Nơi nhận:

-         BGH; TTCM

-      GV toàn trường

-          Lưu VT

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Viết Thắng

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết