Wednesday, 17/08/2022 - 00:03|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ QUỐC GIA KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 11 NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện công văn số 267/QLCL-TTĐGCLGD ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Cục QLCL về việc hướng dẫn tổ chức khảo sát chính thức Chương trình Đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9, lớp 11 năm học 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Sở GD-ĐT Yên Bái về việc thành lập Hội đồng khảo sát chính thức đánh giá lớp 9, 11 năm học 2021-2022. Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch như sau:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Trấn Yên, ngày 22 tháng 4 năm 2022

 

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ QUỐC GIA KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

LỚP 11 NĂM HỌC 2021-2022

 

Thực hiện công văn số 267/QLCL-TTĐGCLGD ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Cục QLCL về việc hướng dẫn tổ chức khảo sát chính thức Chương trình Đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9, lớp 11 năm học 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Sở GD-ĐT Yên Bái về việc thành lập Hội đồng khảo sát chính thức đánh giá lớp 9, 11 năm học 2021-2022. Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch như sau:

1. Mục đích:

Đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 11 năm học 2021-2022 đối với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh là nghiên cứu khảo sát quy mô quốc gia, với các mục tiêu:

- Đánh các chỉ số đầu ra kết quả học tập của học sinh lớp 11 so với kết quả năm học 2018-2019;

- So sánh các chỉ số đầu ra kết quả học tập của học sinh một số trường thụ hưởng từ ADB.

- Xem xét mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng theo chương trình hiện hành đối với các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh của học sinh tại thời điểm đánh giá; so sánh với kết quả của đợt khảo sát liền kề trước đó;

- Phân tích dự báo các điểm mạnh và điểm cần khắc phục cho giáo viên, học sinh tham gia dạy và học Chương trình 2018;

- Cung cấp mô hình đánh giá kết quả học tập của học sinh cho các để thực hiện các cuộc đánh giá tương tự với quy mô cấp tỉnh/thành phố;

- Cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, đề xuất các kiến nghị giúp Bộ GDĐT điều chỉnh các chính sách hiện hành và xây dựng những chiến lược và chính sách mới nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục trung học nói riêng và giáo dục phổ thông nói chung;

- Nâng cao năng lực và trình độ về đánh giá cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí.

2. Đối tượng, nội dung và thời điểm khảo sát

2.1. Đối tượng khảo sát

- Học sinh lớp lớp 11 năm học 2021-2022;

- Giáo viên dạy lớp 11 năm học 2021-2022 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và Giáo dục công dân;

- Hiệu trưởng.

2.2. Nội dung khảo sát

-  Khảo sát kết quả học tập môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh của học sinh lớp 11 năm học 2021-2022;

-  Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của học sinh lớp 11.

2.3. Thời điểm khảo sát:

Ngày 25, 26/4/2022.

+ Sáng 25/4 từ 8 giờ 00 đến 10h00

    Thành phần gồm có:

  1. Ông Phạm Viết Thắng - Hiệu trưởng - Tổ trưởng tổ khảo sát
  2. Bà Hoàng Thị Tuấn - TPCM - Điều phối viên
  3. Bà Nguyễn Thanh Hải - Cán bộ khảo sát
  4. Bà Trịnh Thị Liên - GV Tiếng anh - Cán bộ hỗ trợ
  5. Bà Lê Đức Anh – GV Tin - Phục vụ

    Nội dung công việc:

Kiểm tra các điều kiện tổ chức khảo sát.

- Thông báo đến Hiu trưởng (HT), các giáo viên (GV) dạy môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Giáo dục công dân (GDCD) được chọn vào mẫu khảo sát đến trường để trả lời phiếu hỏi.

- Thông báo cho CMHS v ngày KSCT ti trường để cha m to điu kin cho con đến trường tham gia đầy đủ, đúng giờ.

- Chun b cơ s vt cht ca nhà trường. B trí: Phòng Phó Hiệu trưởng để làm phòng vic cho T KS, phòng học môn Tiếng Anh làm phòng cho GV tr li phiếu hi, Phòng họp hội đồng cho 40 HS và CBKS, máy vi tính hoc đài cassette có loa tốt để thực hiện phần Nghe hiểu Tiếng Anh, 01 đồng hồ treo tường, bảng, bút viết, thước kẻ… để thực hiện khảo sát.

- Chun b bn Danh sách HS tham gia kho sát.

- Tp hun k thut KSCT và phân công nhim v cho các thành viên T KS.

  • Từ 10h00 đến 11h30

Thành phn: Như buổi sáng cùng với 10 giáo viên, 45 học sinh trong danh sách khảo sát.

Nội dung công việc

+ Tổ trưởng khảo sát: Tập trung giáo viên tại phòng họp nghe tổ trưởng khảo sát hướng dẫn, làm cam kết bảo mật.

+ Cán bộ khảo sát: Tập trung học sinh tại phòng khảo sát để nghe Cán bộ khảo sát hướng dẫn.

    Ngày 26/4: Thực hiện KSCT tại trường

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Hoạt động 1 (Buổi sáng): Dành cho Cán bộ giám sát, Tổ khảo sát,

Hiệu trưởng và Giáo viên

1

Từ 7h00

đến 7h15

+ Rà soát công tác chuẩn bị.

+ Thống nhất kế hoạch làm việc với Tổ KS và các thành viên.

+ Tổ trưởng Tổ khảo sát phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ khảo sát tại trường.

+ Kiểm tra tình trạng niêm phong của tài liệu.

+ Kiểm tra cơ sở vật chất của nhà trường.

- CBGS do Sở cử;

- Tổ KS cấp trường gồm:

+ Tổ trưởng Tổ KS;

+ 01 cán bộ điều phối cấp trường để thống nhất về danh sách GV, HS tham gia KS và các trường hợp phát sinh;

+ 01 CBKS;

+ 01 cán bộ hỗ trợ;

+ 01 GV dạy Tiếng Anh hỗ trợ phần Nghe khảo sát Tiếng Anh.

2

Từ 8h30

đến 10h30 (hoặc buổi chiều, tùy thuộc Nhà trường)

+ HT và các GV dạy môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và GDCD lớp 11 trả lời Bộ phiếu hỏi.

- Tổ trưởng Tổ KS;

- HT và GV dạy  môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và GDCD lớp 11.

Hoạt động 2 (Buổi sáng): Dành cho học sinh lớp 11 tham gia KSCT

3

Từ 7h15

đến 7h30

- HS có mặt trước phòng khảo sát theo danh sách; CBKS ghi số báo danh, gọi HS vào lớp và hướng dẫn HS làm bài khảo sát.

- HS lớp 11;

- CBGS do Sở cử;

- Tổ KS cấp trường.

4

Từ 7h30

đến 8h15

HS làm bài khảo sát môn Ngữ văn lớp 11 phần Đọc hiểu văn bản.

Học sinh nghỉ tại chỗ 5 phút

5

Từ 8h20 đến 9h05

HS làm bài khảo sát môn Ngữ văn lớp 11 phần Tạo lập văn bản.

                         Học sinh nghỉ giải lao 15 phút

6

Từ 9h20

đến 10h20

HS làm bài khảo sát môn Tiếng Anh lớp 11.

- HS lớp 11;

- CBGS do Sở cử;

- Tổ KS cấp trường.

Buổi chiều: Dành cho học sinh lớp 11 tham gia KSCT

7

Từ 13h15

đến 13h30

- HS có mặt trước phòng khảo sát theo danh sách; CBKS ghi số báo danh, gọi HS vào lớp .

- HS lớp 11;

- CBGS do Sở cử;

- Tổ KS cấp trường.

8

Từ 13h30

đến 14h20

HS làm bài khảo sát môn Toán lớp 11 phần Trắc nghiệm khách quan.

Học sinh nghỉ tại chỗ 5 phút

9

Từ 14h25 đến 15h05

HS làm bài khảo sát môn Toán lớp 11 phần Tự luận.

                        Học sinh nghỉ giải lao 15 phút

10

Từ 15h20

đến 16h20

HS trả lời Bộ phiếu hỏi.

 

- HS lớp 11;

- CBGS do Sở cử;

- Tổ KS cấp trường.

11

Từ 16h30

đến 17h30

- Họp tổng kết; đánh giá tình hình tổ chức KSCT tại trường;

- Hoàn thiện giấy tờ, hồ sơ KS;

- Niêm phong và gửi tài liệu về Sở GDĐT.

- CBGS do Sở cử;

- Tổ KS cấp trường;

- Thư ký Hội đồng khảo sát cấp tỉnh nhận tài liệu khảo sát.

      

 

Trên đây là kế hoạch  khảo sát chính thức đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 11 năm học 2021-2022 tại trường THPT Lê Quý Đôn. Nhà trường báo cáo Sở để triển khai thực hiện. Các thành viên Tổ khảo sát, cán bộ điểu phối, cán bộ hỗ trợ, giáo viên và học sinh trong danh sách chọn mẫu căn cứ để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng khảo sát tỉnh (Báo cáo)

- Các thành viên tổ khảo sát (Thực hiện)

- Lưu.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Viết Thắng

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết