Tuesday, 06/12/2022 - 08:40|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH KHỐI 10- 11 CUỐI NĂM Năm học 2021- 2022

Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành theo Thông tư Số: 55/2011/TT- BGDĐT ngày 22  tháng 11  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào kế hoạch công tác của trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2021 – 2022; Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh khối 10- 11  cuối năm học  2021- 2022 trên những nội dung sau:

 

         SỞ GD - ĐT YÊN BÁI                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   Số:  53 /KH-THPTLQĐ

                                                                                                                                                                                              Trấn Yên, ngày 16 tháng 5 năm 2022

 

KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH KHỐI 10- 11 CUỐI NĂM

 Năm học 2021- 2022

 

Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành theo Thông tư Số: 55/2011/TT- BGDĐT ngày 22  tháng 11  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào kế hoạch công tác của trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2021 – 2022; Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh khối 10- 11  cuối năm học  2021- 2022 trên những nội dung sau:

          1. Mục đích- Yêu cầu:

          Thông báo tới các bậc cha mẹ học sinh khối 10- 11 tình hình nhà trường trong năm học 2021- 2022, kết quả học tập, tu dưỡng của học sinh khối 10- 11 trong năm học 2021- 2022;

          Thông tin về chương trình giáo dục phổ thông 2018, phương án dạy học lớp 10 năm học 2022- 2023; thong tin kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp THPT 2022.

          II. Thời gian-  địa điểm: 9 giờ  ngày 21 /5/2022 (Sáng thứ bảy)

          - 9 giờ  – 9 giờ 50 : Họp chung tại sân trường (Nếu trời mưa tổ chức tại nhà đa năng).

          - 9 giờ 50 - 11 giờ: Họp riêng tại các lớp do GVCN chủ trì.

III. Nội dung, Chương trình:

1. Họp chung tại sân trường

          1.1. Báo cáo về tình hình nhà trường trong năm học, kết quả học tập, tu dưỡng của học sinh toàn trường nói chung, khối 10- 11 nói riêng.

          1. 2. Thông tin về phương án dạy học lớp 10; các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023;

          2. Họp riêng tại các lớp

- Giáo viên chủ nhiệm họp tại các lớp: Tình hình lớp, kết quả học tập, tu dưỡng của từng học sinh; Quyết toán công khai các khoản đóng góp trong năm học, 1 số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

            IV. Phân công nhiệm vụ:

          1. Trang trí, khánh tiết: Căng phông, ma ket, tăng âm, loa đài, biển tên lớp:  Đ/C Nguyễn Hữu Tuấn + Học sinh lớp trực tuần: 11 A1

          2. Ghế ngồi cho đại biểu- GVCN + quạt: Đ/C Tuấn, lớp trực tuần 11A1

          3. Ghế ngồi cho phụ huynh: GVCN phân công học sinh lớp chuẩn bị.

          4. Dẫn chương trình: ĐC Nguyễn Hữu Tuấn

          5. Báo cáo tình hình nhà trường, kết quả học tập, tu dưỡng của học sinh, thông tin về phương án dạy học lớp 10, kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp: ĐC Xuân.

          6. Họp tại các lớp: GVCN khối 10- 11 (Sau khi họp xong nộp biên bản cho ĐC Thắng để tổng hợp ý kiến).

          7. Giấy mời Ban đại diện cha mẹ học sinh trường: Văn phòng.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

      TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH   CUỐI NĂM

NĂM  HỌC 2021- 2022

                                       Trấn Yên,  tháng 5 năm 2022

 

          8. Tiếp tân, hướng dẫn phụ huynh, trông xe, bảo vệ: Tổ Văn phòng phân công + bảo vệ nhà trường.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh khối 10- 11 cuối năm học 2021- 2022, các bộ phận, cá nhân liên quan lưu ý thực hiện, GVCN khối 10- 11 chủ động mời phụ huynh học sinh đến dự (Không ban hành giấy mời riêng từng phụ huynh).        

                                                  

Nơi nhận:                                                           HIỆU TRƯỞNG

          - Toàn thể GV, NV;

            - Ban Đ DCMHS;

            - Lưu: VT, BVX.

 

 

 

                                                               Bùi văn Xuân

 


Tác giả: Trường THPT Lê Quý Đôn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết