Wednesday, 06/07/2022 - 05:54|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
Kế hoạch tập huấn quy chế cho học sinh lớp 12

Kế hoạch tập huấn quy chế cho học sinh lớp 12

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT; Thông tư 05/2021/TT- BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BGDĐT ngày ...
KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023

KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số: 11/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và ...
KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH KHỐI 10- 11 CUỐI NĂM  Năm học 2021- 2022

KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH KHỐI 10- 11 CUỐI NĂM Năm học 2021- 2022

Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành theo Thông tư Số: 55/2011/TT- BGDĐT ngày 22  tháng 11  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ vào kế hoạch công tác của trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2021 – 2022; Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị cha mẹ học ...
KẾ HOẠCH  Tổng kết năm học và trao thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc  Năm học 2021- 2022

KẾ HOẠCH Tổng kết năm học và trao thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc Năm học 2021- 2022

Căn cứ Chỉ thị số: 800/CT- BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022 ứng phó với dịch COVID- 19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và dào tạo;Căn cứ Chỉ thị số: 13/CT- UBND ngày 25/8/2021 của UBND Tỉnh Yên Bái về ...
KẾ HOẠCH Khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “Trường học hạnh phúc”   năm học 2021- 2022

KẾ HOẠCH Khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “Trường học hạnh phúc” năm học 2021- 2022

Thực hiện Công văn số 184/SGDĐT-GDTrH ngày 26/2/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn xây dựng “ Trường học hạnh phúc;        Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SGDĐT ngày 28/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “ Trường học hạnh phúc” ...
KẾ HOẠCH Tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng sống, bình đẳng giới” “ Phân tích thị trường lao động”  cho học sinh năm học 2021-2022.

KẾ HOẠCH Tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng sống, bình đẳng giới” “ Phân tích thị trường lao động” cho học sinh năm học 2021-2022.

         Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 13/1/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái; Kế hoạch số 08/KH-THPTLQĐ về việc triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây ...
Công văn 509 đánh giá theo chuẩn năm học 2021 - 2022 đề xuất cán bộ quản lý cốt cán, giáo viên cốt cán

Công văn 509 đánh giá theo chuẩn năm học 2021 - 2022 đề xuất cán bộ quản lý cốt cán, giáo viên cốt cán

Thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; Công văn số 942/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/3/2022 của BGDĐT về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ ...
Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh trung học 2022 - 2023

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh trung học 2022 - 2023

- Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt các nội dung tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2022-2023; Công văn số 414/SGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh giáo dục trung học năm ...