Tuesday, 06/12/2022 - 08:22|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
Trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức ngoại khóa  Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)

Trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức ngoại khóa Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-SGDĐT ngày 02/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam.Thực hiện Kế hoạch số 152 /KH-THPTLQĐ ngày 10 tháng 8 năm 2022 của trường THPT Lê Quý Đôn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 ...
GẶP MẶT GIAO LƯU CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HƯU TRÍ  VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN  NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

GẶP MẶT GIAO LƯU CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HƯU TRÍ VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Thực hiện Kế hoạch số: 224/KH-THPTLQĐ ngày 19/10/2022 của trường THPT Lê Quý Đôn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022), trường THPT Lê Quý Đôn long trọng tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ nhà giáo, CBNV đã nghỉ hưu với tập thể sư phạm nhà trường ...
Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm  ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-SGDĐT ngày 02/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt NamThực hiện Kế hoạch số 152 /KH-THPTLQĐ ngày 10 tháng 8 năm 2022 của trường THPT Lê Quý Đôn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 ...
V/v triển khai công tác tuyển sinh đại học;  tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  năm 2022

V/v triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Để đảm bảo công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng Quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học; các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học; các trường cao đẳng tuyển sinh ngành ...
THÔNG BÁO Điều chỉnh chỉ tiêu và điểm chuẩn vào lớp 10 trường  THPT Lê Quý Đôn, năm học 2022- 2023

THÔNG BÁO Điều chỉnh chỉ tiêu và điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn, năm học 2022- 2023

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022- 2023;           Căn cứ Thông báo số 62/TB-SGDĐT ngày 03/8/2022 của Sở giáo dục và đào tạo về việc điều ...
KẾ HOẠCH Khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “Trường học hạnh phúc”   năm học 2021- 2022

KẾ HOẠCH Khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “Trường học hạnh phúc” năm học 2021- 2022

Thực hiện Công văn số 184/SGDĐT-GDTrH ngày 26/2/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn xây dựng “ Trường học hạnh phúc;        Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SGDĐT ngày 28/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “ Trường học hạnh phúc” ...