Wednesday, 06/07/2022 - 05:45|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
KẾ HOẠCH Khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “Trường học hạnh phúc”   năm học 2021- 2022

KẾ HOẠCH Khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “Trường học hạnh phúc” năm học 2021- 2022

Thực hiện Công văn số 184/SGDĐT-GDTrH ngày 26/2/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn xây dựng “ Trường học hạnh phúc;        Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-SGDĐT ngày 28/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng “ Trường học hạnh phúc” ...
KẾ HOẠCH Tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng sống, bình đẳng giới” “ Phân tích thị trường lao động”  cho học sinh năm học 2021-2022.

KẾ HOẠCH Tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng sống, bình đẳng giới” “ Phân tích thị trường lao động” cho học sinh năm học 2021-2022.

         Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 13/1/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái; Kế hoạch số 08/KH-THPTLQĐ về việc triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây ...
KẾ HOẠCH  Tổ chức chương trình học tập ngoại khóa, tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho học sinh năm học 2021-2022.

KẾ HOẠCH Tổ chức chương trình học tập ngoại khóa, tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho học sinh năm học 2021-2022.

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 13/1/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái; Kế hoạch số 17/KH-THPTLQĐ về việc triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ...
KẾ HOẠCH  Phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học  Năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học Năm học 2021-2022

Căn cứ công văn số 209/SGDĐT_GDTrH ngày 9/3/2022 cảu Sở giáo dục và đào tạo Yên Bái về việc tổ chúc hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm  2022;Căn cứ Nội quy cơ quan  trường THTP Lê Quý Đôn; Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá trường THTP Lê Quý Đôn xây dựng Kế ...