Tuesday, 06/12/2022 - 08:41|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng sống, bình đẳng giới” “ Phân tích thị trường lao động” cho học sinh năm học 2021-2022.

         Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 13/1/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái; Kế hoạch số 08/KH-THPTLQĐ về việc triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022;

         Căn cứ Công văn số 05/TT ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái về việc phối hợp tiển khai các lớp tập huấn cho thanh niên.

Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch Tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng sống, bình đẳng giới” “ Phân tích thị trường lao động”  cho học sinh năm học 2021-2022 như sau:

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Số:    /KH - THPTLQĐ

 

Trấn Yên, ngày   tháng 5 năm  2022

 

KẾ HOẠCH

Tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng sống, bình đẳng giới” “ Phân tích thị trường lao động”  cho học sinh năm học 2021-2022.

 

         Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 13/1/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái; Kế hoạch số 08/KH-THPTLQĐ về việc triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; phát huy vai trò của nhà trường trong xây dựng môi trường văn hóa, con người; góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, thân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” năm 2022;

         Căn cứ Công văn số 05/TT ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái về việc phối hợp tiển khai các lớp tập huấn cho thanh niên.

Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch Tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng sống, bình đẳng giới” “ Phân tích thị trường lao động”  cho học sinh năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tập trung vào các kỹ năng tâm lý – xã hội là những kỹ năng được vận dụng để tương tác với người khác và giải quyết có hiệu quả các vấn đề của cuộc sống. Việc hình thành các kỹ năng sống luôn gắn kết với việc hình thành các kỹ năng học tập và được vận dụng phù hợp với lứa tuổi, điều kiện sống,...

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của học sinh trong toàn trường nhằm thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến

II. ĐỐI TƯỢNG

Học sinh khối 10 năm học 2021-2022, có hộ khẩu tại 6 xã: Ycan, Kiên Thành, Quy Mông, Đào Thịnh, Hòa Cuông, Tân đồng

Mỗi lớp 10 học sinh ( 8 lớp = 80 học sinh) được chia làm 03 lớp ( có danh sách lớp gửi kèm theo)

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian:   +  Lớp 01 học vào 2 ngày 19/5 đến 20/5/2022,

.                              +  Lớp 02 học vào 2 ngày 21/5 đến 22/5/2022

                            + Lớp 03 học vào 2 ngày 23/5 đến 24/5/2022

- Địa điểm:  Phòng học 22 – trường THPT Lê Quý Đôn

III. NỘI DUNG

  1. Lớp 01, 02:
  • GV quản lý lớp 01: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, nhắc học sinh có mặt tại trường vào 8h00 ngày 19/5/2022.
  • GV quản lý lớp 02: Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương,nhắc học sinh có mặt tại trường vào 9h00 ngày 21/5/2022.
  • Nội dung: Học tập, tập huấn về “ Kỹ năng sống, bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề xã hội”
  1. Lớp 3:
  • GV quản lý lớp 03: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, nhắc học sinh có mặt tại trường vào 8h00 ngày 23/5/2022.
  •  Nôi dung: Học tập, tập huấn về “ Phân tích thị trường lao động và liên kết chuỗi cung ứng”

   IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

    1. Ban giám hiệu: Xây dựng kế hoạch tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng sống, bình đẳng giới” “ Phân tích thị trường lao động”  cho học sinh năm học 2021-2022, triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh.

           2 . Ban cơ sở vật chất:  Giao đ/c Nguyễn Hữu Tuấn

  + Chuẩn bị máy chiếu phòng 22 để học sinh của 03 lớp học tập.

  + Kê ngoài hành lang lớp học 3 bàn để bày bánh kẹo, nước uống cho học sinh

    3. Tổ Văn phòng: Giao cho đ/c Nguyễn Thu Giang chuẩn bị 02 phích nước nóng, cốc để pha nước uống cho học sinh, phân công dọn vệ sinh đồ ăn giữa ca của học sinh.

   4. GV quản lý 03 lớp: Nhắc nhở, quán triệt học sinh tham gia học tập tốt, giữ gìn vệ sinh, vệ sinh lớp sau khi học xong mỗi buổi.

   5Giáo viên chủ nhiệm: Lập danh sách đảm bảo theo yêu cầu, quán triệt học sinh tham gia đầy đủ.

 Trên đây là kế hoạch Tham gia lớp tập huấn “Kỹ năng sống, bình đẳng giới” “ Phân tích thị trường lao động”  cho học sinh năm học 2021-2022 của trường THPT Lê Quý Đôn. Mọi vướng mắc đề nghị các đ/c liên hệ đ/c Hường để được giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:

- Toàn thể CB,GV( để th);

     - Lưu VT, HTH.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Thị Hường

 


Tác giả: Trường THPT Lê Quý Đôn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết