Tuesday, 06/12/2022 - 07:21|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
Trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức ngoại khóa  Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)

Trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức ngoại khóa Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-SGDĐT ngày 02/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam.Thực hiện Kế hoạch số 152 /KH-THPTLQĐ ngày 10 tháng 8 năm 2022 của trường THPT Lê Quý Đôn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 ...
GẶP MẶT GIAO LƯU CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HƯU TRÍ  VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN  NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

GẶP MẶT GIAO LƯU CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HƯU TRÍ VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Thực hiện Kế hoạch số: 224/KH-THPTLQĐ ngày 19/10/2022 của trường THPT Lê Quý Đôn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022), trường THPT Lê Quý Đôn long trọng tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ nhà giáo, CBNV đã nghỉ hưu với tập thể sư phạm nhà trường ...
THÔNG BÁO Điều chỉnh chỉ tiêu và điểm chuẩn vào lớp 10 trường  THPT Lê Quý Đôn, năm học 2022- 2023

THÔNG BÁO Điều chỉnh chỉ tiêu và điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn, năm học 2022- 2023

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022- 2023;           Căn cứ Thông báo số 62/TB-SGDĐT ngày 03/8/2022 của Sở giáo dục và đào tạo về việc điều ...
Kế hoạch tập huấn quy chế cho học sinh lớp 12

Kế hoạch tập huấn quy chế cho học sinh lớp 12

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT; Thông tư 05/2021/TT- BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BGDĐT ngày ...
KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023

KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số: 11/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và ...