Tuesday, 27/09/2022 - 05:58|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TỜ TRÌNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số: 11/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi quy chế tuyển sinh THCS và THPT;

Căn cứ Quyết định số : 461/QĐ- UBND ngày 31/3/2022 của  UBND Tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2022- 2023; Công văn số: 414/SGDĐT- QLCL ngày 19/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh Trung học năm học 2022- 2023; Kế hoạch số: 99/KH- SGDĐT ngày 09/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2022 – 2023;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường trong năm học 2022- 2023;

 

       SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

         Số:  43  /TTr- THPTLQĐ

 

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Trấn Yên, ngày 10 tháng 5 năm 2022

 

 

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

 

                                                Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

                                               

          Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số: 11/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi quy chế tuyển sinh THCS và THPT;

Căn cứ Quyết định số : 461/QĐ- UBND ngày 31/3/2022 của  UBND Tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2022- 2023; Công văn số: 414/SGDĐT- QLCL ngày 19/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh Trung học năm học 2022- 2023; Kế hoạch số: 99/KH- SGDĐT ngày 09/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2022 – 2023;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường trong năm học 2022- 2023;

          Trường THPT Lê Quý Đôn lập tờ trình và danh sách kính trình Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lê Quý Đôn theo danh sách gửi kèm theo tờ trình.

          Kính mong được sự giúp đỡ của Quý Sở.

          Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi;

- Lưu: CM, VT.

 

 

                                                                    

 

 

                                                                          Bùi Văn Xuân

 

DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

Năm học: 2022 – 2023

(Kèm theo Tờ trình số: 43 /TTr- THPTLQĐ ngày 10/5/2022)

 

d

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ trong Hội đồng

Ghi chú

1

Bùi Văn Xuân

Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng.

 

2

Phạm Viết Thắng

Phó HT

Phó Chủ tịch HĐ

 

3

Hoàng Thị Hường

Phó HT

Phó chủ tịch Hội đồng

 

4

Nguyễn Hữu Tuấn

TKHĐ

Thư ký HĐ

 

5

Nguyễn Thanh Hải

Giáo viên

Ủy viên

 

6

Đặng Văn Hùng

Giáo viên

Ủy viên

 

7

Lê Đức Anh

Giáo viên

Ủy viên

 

8

Nguyễn Thị Thu Giang

NV Hành chính

Ủy viên

 

9

Lê Thị Hồng Nhung

NV hành chính

Ủy viên

 

(Danh sách gồm 9 người)

Phân công nhiệm vụ:

          1. Bùi Văn Xuân: Chịu trách nhiệm toàn bộ các khâu trong quá trình tuyển sinh, hướng dẫn tuyển sinh, tuyên truyền công tác tuyển sinh; phương án tuỷen sinh, xếp lớp; hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định, ký các loại hồ sơ thi tuyển, duyệt danh sách trúng tuyển.

          2. Phạm Viết Thắng, Hoàng Thị Hường: Tuyên truyền công tác tuyển sinh tại các trường THCS; Chỉ đạo việc nhận hồ sơ tuyển sinh, lập hồ sơ thi tuyển, xét tuyển; kiểm tra, kiểm dò hồ sơ và tham gia các công việc theo phân công.

          3. Nguyễn Hữu Tuấn : Hoàn thiện các loại biên bản tuyển sinh theo quy chế.

          4. Nguyễn Thanh Hải, Đặng Văn Hùng, Lê Đức Anh: Tham gia công tác tuyên truyền tuyển sinh tại các trường THCS; nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh, lập hồ sơ thi, xét tuyển, kiểm tra, kiểm dò và các công việc theo phân công. Chịu trách nhiệm kỹ thuật máy tính, các phần mềm lập hồ sơ đăng ký dự thi, xét tuyển,  các loại bảng biểu.

          5.  Nguyễn Thị Thu Giang, Lê Thị Hồng Nhung:  Nhận hồ sơ, kiểm tra, nhập dữ liệu, kiểm dò và các công việc khác theo phân công; thanh quyết toán chế độ cho Hội đồng tuyển sinh theo quy định.

         


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết