Tuesday, 27/09/2022 - 05:30|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn cụm số 3, lần 2

Kính gửi: Lãnh đạo các trường THPT Hưng Khánh; THPT Chu Văn An; THPT Nguyễn Lương Bằng; THPT Trần Phú; TTGDNN&GDTX Trấn Yên; TTGDNN&GDTX Văn Yên;

 

Căn cứ Công văn số 1119/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021 – 2022; Công văn số 1617/SGD ĐT-GDTrH, ngày 30/11/2021 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm theo cụm trường cấp THCS, THPT từ năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái.

Cụm chuyên môn số 3 thông báo tổ chức sinh hoạt chuyên môn với các nội dung cụ thể như sau:

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 3

 

Số: 04/TB-CCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Trấn Yên, ngày  29 tháng  04  năm 2022

       

THÔNG BÁO

Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn cụm số 3, lần 2

 

         

Kính gửi: Lãnh đạo các trường THPT Hưng Khánh; THPT Chu Văn An; THPT Nguyễn Lương Bằng; THPT Trần Phú; TTGDNN&GDTX Trấn Yên; TTGDNN&GDTX Văn Yên;

 

Căn cứ Công văn số 1119/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021 – 2022; Công văn số 1617/SGD ĐT-GDTrH, ngày 30/11/2021 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm theo cụm trường cấp THCS, THPT từ năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái.

Cụm chuyên môn số 3 thông báo tổ chức sinh hoạt chuyên môn với các nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian, địa điêm, thành phần
    1. Họp với lãnh đạo các đơn vị

- Thời gian: 14h00 ngày 07/05/2022( Thứ 7)

- Địa điểm: Tại 07 đơn vị trong cụm chuyên môn.

               - Thành phần: Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

    1. Sinh hoạt các môn ôn thi TN

- Thời gian: 14h00 ngày 14/05/2022

- Địa điểm: Tại 07 đơn vị trong cụm chuyên môn.

- Thành phần: Các đơn vị cử cán bộ quản lý và giáo viên tham gia theo thành phần sau:

+ 01 lãnh đạo nhà trường

                    + Tổ trưởng các tổ chuyên môn

                   + Giáo viên dạy ôn tốt nghiệp lớp 12.

2. Hình thức:

           - Sinh hoạt theo hình thức trực tuyến qua phần mềm ZOOM

3. Nội dung:

- Thảo luận các giải pháp nâng cao kết quả các môn thi tốt nghiệp năm 2022.

- Thảo luận, phát triển đề tham khảo của Bộ giáo dục và Đào tạo trên cơ sở đó thống nhất xây dựng đề thi thử cho học sinh lần 2 tại các đơn vị.

 

4. Tiến trình sinh hoạt:

          (Có chương chi tiết kèm theo)

5. Phân công chủ trì sinh hoạt

- Căn cứ vào điều kiện thực tế giảng dạy của các đơn vị, cụm chuyên môn phân công chủ trì sinh hoạt như sau:

 

STT

Môn

Đơn vị chủ trì

Tài khoản  

Ghi chú

1

Toán

Trường THPT Chu Văn An

 

 

2

Sinh

Trường THPT Chu Văn An

 

 

3

Ngữ Văn

Trường THPT Lê Quý Đôn

 

 

4

GDCD

Trường THPT Lê Quý Đôn

 

 

5

Lịch Sử

Trung tâm GDNN Trấn Yên

 

 

6

Hóa

Trường THPT Trần Phú

 

 

7

Địa Lý

Trung tâm GDNN Văn Yên

 

 

8

Vật Lý

Trường THPT Hưng Khánh

 

 

9

Tiếng Anh

Trường THPT N. L.Bằng

 

 

 

* Lưu ý: Các đơn vị được phân công chủ trì sinh hoạt các môn học gửi cho trường THPT Lê Quý Đôn tài khoản zoom để chuyển

          6. Sản phẩm sau đợt sinh hoạt chuyên môn       

          - Sản phẩm phải nộp gồm: Mỗi đơn vị nộp 01 bộ đề các môn thi TN kèm theo đáp án, ma trận  và  đặc tả gửi về cho cụm chuyên môn theo địa chỉ pvthang.c3lqd@yenbai.edu.vn tổng hợp và chuyển cho các đơn vị tham khảo sử dụng trong giảng dạy và thi thử lần 2 của các đơn vị

          - Thời gian hoàn thành: Trước 20/05/2022

Cụm chuyên môn số 3 thông báo chương trình sinh hoạt chuyên môn. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đồng thời bố trí về dự đúng, đủ thành phần.

 Thông báo này thay cho giấy mời./.

 

Nơi nhận:   

- Như trên;

- Lưu: VT.                                       

TM. CỤM CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn

Bùi Văn Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết