Tuesday, 27/09/2022 - 06:05|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-SGDĐT ngày 02/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 152 /KH-THPTLQĐ ngày 10 tháng 8 năm 2022 của trường THPT Lê Quý Đôn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam;

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ viên chức toàn trường đồng thời tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022);

 Trường THPT Lê Quý Đôn phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, như sau:

 

  

 

 

KẾ HOẠCH

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm

ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-SGDĐT ngày 02/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 152 /KH-THPTLQĐ ngày 10 tháng 8 năm 2022 của trường THPT Lê Quý Đôn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam;

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ viên chức toàn trường đồng thời tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022);

 Trường THPT Lê Quý Đôn phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU     

          1. Mục đích

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm tạo động lực, động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; “Xây dựng trường học hạnh phúc”; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

2. Yêu cầu:

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, tạo được sức lan toả trong đội ngũ viên chức của trường, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Xây dựng hình ảnh, tập thể, cá nhân thầy cô tiêu biểu vì sự nghiệp "trồng người".

       II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Đối tượng thi đua

          - Tập thể: Tập thể trường THPT Lê Quý Đôn.

          - Cá nhân: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

          2. Nội dung thi đua

Tập trung vào phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và học tập”; phong trào “Xây dựng trường học hạnh phúc”; Phấn đấu thực hiện có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; tập trung vào các nội dung sau:

  2.1. Đối với nhà trường

- Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thực hiện nghiêm túc cam kết chất lượng giáo dục, bàn giao chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo kỷ cương, nền nếp trong nhà trường.

- Thực hiện hiệu quả quản lý, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị được trang bị, phát huy có hiệu quả trong công tác dạy và học tập. Chỉ đạo nội dung quản lý, sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học.

-  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, thực hiện hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái và Chương trình hành động số 01-CTr/UBND ngày 12/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Giáo dục và đào tạo.

- Nhà trường không xảy ra các hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường. Tập thể nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh chung sức thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong sáng, lành mạnh, thân thiện, đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, tiến bộ: thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thành lập các câu lạc bộ để rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

- Nhà trường có bầu không khí phấn khởi, vui vẻ, hài lòng; mọi thành viên đều được yêu thương, tôn trọng và được đối xử công bằng. Học sinh được quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm lý khi học tập và tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện tối thiểu, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn.

 - Nhà trường tạo cơ hội để mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đều được phát triển tối đa năng lực, sở trường của bản thân; mọi thành viên luôn được quan tâm, động viên, giúp đỡ để cùng nhau thay đổi và tiến bộ.

2.2. Đối với cá nhân:

a. Cán bộ quản lý: Là tấm gương tiêu biểu về đạo đức, có ý thức, tinh thần, thái độ, trách nhiệm cao, luôn tập trung quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị được trang bị, phát huy có hiệu quả trong công tác dạy và học tập; đưa nhà trường phát triển vượt bậc.

- Có những giải pháp cụ thể xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, không có bạo lực học đường theo Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và bộ tiêu chí tạm thời của UBND tỉnh về trường học hạnh phúc.

-  Có nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thực hiện nghiêm túc cam kết chất lượng giáo dục, bàn giao chất lượng giáo dục.

-  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học và quản lý giáo dục, thực hiện hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo đối với đơn vị nhà trường.

- Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái và Chương trình hành động số 01-CTr/UBND ngày 12/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Giáo dục và đào tạo; các chương trình Đề án, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 -2025.

b. Giáo viên, nhân viên

- Là những tấm gương tiêu biểu, những thầy cô giáo năng động, sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu, đổi mới phương pháp giảng dạy và tự học tập rèn luyện bản thân có nhiều đóng góp cho nhà trường, cho sự nghiệp GD&ĐT Yên Bái.

- Tích cực học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sử dụng hiệu quả các biện pháp giáo dục tích cực, nhân văn nhằm phát huy sự sáng tạo, say mê học tập, rèn luyện của học sinh; quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học và quản lý giáo dục, tích cực sử dụng và bảo quản có hiệu quả thiết bị dạy học.

  - Những tấm gương thầy cô giáo bám trường, bám lớp; gắn bó, tận tụy hết lòng vì học sinh thân yêu, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ học sinh trong mọi hoàn cảnh: giúp đỡ giáo viên, học sinh nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp và hợp tác hiệu quả với cha mẹ học sinh, cộng đồng và các lực lượng có liên quan trong công tác giáo dục học sinh và xây dựng "trường học hạnh phúc";  có uy tín với đồng nghiệp và cha mẹ học sinh; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

3. Thời gian tổ chức, tổng kết phong trào thi đua

- Thời gian tổ chức: Từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022

- Tổng kết phong trào: Thực hiện trước 30/10/2022

III. TIÊU CHUẨN THI ĐUA

1. Đối với tập thể

             + Tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 02 năm học (năm học 2020-2021 và 2021-2022); không có cá nhân thuộc đơn vị bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc có dấu hiệu vi phạm đang trong quá trình bị điều tra, thanh tra.

            + Có nhiều giáo viên, học sinh, học viên đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy và học tập; cán bộ, giáo viên trong tập thể xứng đáng là những tấm gương “năng động, tự học, sáng tạo” trong nhà trường; chất lượng giáo dục ngày càng tăng lên (tỷ lệ học sinh khá giỏi cao; tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp cao; cơ sở vật chất, thiết bị được trang bị giữ gìn bảo quản tốt, phát huy có hiệu quả trong công tác dạy và học,...); duy trì thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thiết thực của ngành giáo dục, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của địa phương.

2. Đối với cá nhân

             + Cán bộ quản lý: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là người luôn nêu cao tinh thn trách nhiệm trong việc tổ chức có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của , quản lý phải có phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, có nhiều thành tích ni bật về chất lượng giáo dục và các phong trào thi đua; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, dạy và học, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các hoạt động giáo dục, được tập thể ghi nhận và được bình bu trong phong trào thi đua; đoàn kết, dân chủ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 02 năm học (năm học 2020-2021 và 2021-2022) có sáng kiến được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc cấp cao hơn) công nhận phạm vi ảnh hưởng trong năm phát động phong trào.

           + Giáo viên: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là những cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong việc thực thiện chức trách nhiệm vụ, xuất sắc, ni bật trong công tác; gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực (tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể; ý thức trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng...) có nhiều giải pháp đi mới trong việc giáo dục, giảng dạy; tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, được tập thể ghi nhận và bình bầu trong phong trào thi đua. Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 02 năm (năm học 2020-2021 và 2021-2022; là giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh trở lên khi tham gia các cuộc thi, hội thi do các cấp, các ngành tổ chức; có nhiều đóng góp, hy sinh, tận tụy vì học sinh thân yêu, có sáng kiến được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc cấp cao hơn) công nhận phạm vi ảnh hưởng trong năm phát động phong trào.

            + Nhân viên: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả thiết thực, được tập thể ghi nhận và bình bầu trong phong trào thi đua. Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 02 năm (năm học 2020-2021 và 2021-2022;  có sáng kiến được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc cấp cao hơn) công nhận phạm vi ảnh hưởng trong năm phát động phong trào.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Lãnh đạo nhà trường

 Xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022);  triển khai thực hiện kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

Tổ chức tổng kết phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sau đợt thi đua; đề xuất các hình thức khen thưởng; giới thiệu gương điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website của đơn vị.

2. Công đoàn và Đoàn thanh niên

          Tham mưu với lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022);

          Tham mưu  tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường; tổ chức hoạt động tri ân đối với cán bộ quản lý, nhà giáo đã và đang công tác tại trường qua các thời kỳ; tham mưu thành lập đội bóng chuyền hơi tham gia cấp tỉnh.

          Tham mưu thực hiện phong trào“Xây dựng trường học hạnh phúc”tại đơn vị.  

  1. Tổ trưởng tổ chuyên môn

          Tham mưu với lãnh đạo nhà trường chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Phát hiện và bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến trong tổ; Đăng ký gương điển hình tiên tiến theo mẫu, nộp về trường trước 02/9/2022( nộp cho đ/c Hường) để tổng hợp nộp về sở theo kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); Nhà trường yêu cầu các Tổ chuyên môn, tổ Văn phòng, cán bộ, giáo viên toàn trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:                                                

- Lãnh đạo nhà trường;

- Công đoàn, Đoàn TN;

- Các tổ chuyên môn;

- CB,GV,NV;

        - L­ưu: VT, TĐ.

 KT HIỆU TRƯỞNG

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 Hoàng Thị Hường

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 

 

Số: 160/KH-THPTLQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Trấn Yên, ngày 23 tháng 8 năm 2022

 


Tác giả: Trường THPT Lê Quý Đôn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết