Tuesday, 17/05/2022 - 02:43|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tham gia Ngày hội “ Tư vấn- Hướng nghiệp- Tuyển sinh- Việc làm” năm 2022

Căn cứ Kế hoạch liên ngành số 42 /KH-SLĐTBXH-SGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Ngày hội “ Tư vấn- Hướng nghiệp- Tuyển sinh- Việc làm”  năm 2022;

          Thực hiện công văn số 453/SGDDT- GDTrH ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Ngày hội “ Tư vấn- Hướng nghiệp- Tuyển sinh- Việc làm”  năm 2022;

Trường  THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch  tổ chức Ngày hội “ Tư vấn- Hướng nghiệp- Tuyển sinh- Việc làm”  năm 2022 như sau:

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 
  
 

Số: 36/KH-LQĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

Trấn Yên, ngày 03 tháng 5 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tham gia Ngày hội “ Tư vấn- Hướng nghiệp- Tuyển sinh- Việc làm”

năm 2022  

 
  

 

          Căn cứ Kế hoạch liên ngành số 42 /KH-SLĐTBXH-SGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Ngày hội “ Tư vấn- Hướng nghiệp- Tuyển sinh- Việc làm”  năm 2022;

          Thực hiện công văn số 453/SGDDT- GDTrH ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Ngày hội “ Tư vấn- Hướng nghiệp- Tuyển sinh- Việc làm”  năm 2022;

Trường  THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch  tổ chức Ngày hội “ Tư vấn- Hướng nghiệp- Tuyển sinh- Việc làm”  năm 2022 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp sau khi tốt nghiệp, phát huy được sở trường của bản thân và đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường lao động, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT.

  2. Yêu cầu

- Chương trình thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; nội dung phù hợp với đối tượng, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

- Đảm bảo đầy đủ chứng từ, hồ sơ để thanh quyết toán theo quy định.

II. NỘI DUNG

  1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian tập trung tại trường: 7g30 phút ngày 07/05/2022 để lên xe đi theo đoàn, tham gia tư vấn hướng nghiệp đến 11h30’ ngày 07 tháng 5 năm 2022.

 - Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

2. Đối tượng tham gia:

 Học sinh lớp 12B1,12B2,12B3,12B4,12B5 năm học 2021- 2022, trường THPT Lê Quý Đôn tham gia. Ngoài danh sách các em học sinh có nguyện vọng học nghề đã đăng ký với nhà trường ( ds gửi kèm),  GVCN lớp 12B 3,4,5 lập danh sách mỗi lớp 7 học sinh( theo mẫu ),lưu ý chọn học sinh có ý thức tốt gửi vào gmail nhà trường để tổng hợp, báo cáo Sở. Hạn ngày 4/5/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Đ/c Hoàng Thị Hường chỉ đạo ban hướng nghiệp xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức;

- Đ/c Hoàng Thị Hường – Phó hiệu trưởng cùng các đ/c Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Hải, Lê Đức Anh tham gia quản lý học sinh tại Trường Cao đẳng nghề.

- Đ/c Phạm Thanh Hải và giáo viên chủ nhiệm trực tiếp kiểm diện và điều phối học sinh lên xe, Đ/c Phạm Thanh Hải đi cùng học sinh xuống trường CĐ nghề.

- Chuẩn bị các điều kiện về nội dung, dự toán và quyết toán kinh phí.

  Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày hội “ Tư vấn- Hướng nghiệp- Tuyển sinh- Việc làm”  năm 2022 cho học sinh trường THPT Lê Quý Đôn./.

 

Nơi nhận: 

- BGH: ( B/c);

- GVCN: Th/h);

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                                            

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Bùi Văn Xuân

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH

Tham gia Ngày hội “ Tư vấn- Hướng nghiệp- Tuyển sinh- Việc làm” 

năm 2022

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số điện thoại

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết