Tuesday, 06/12/2022 - 06:56|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
Trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức ngoại khóa  Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)

Trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức ngoại khóa Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-SGDĐT ngày 02/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam.Thực hiện Kế hoạch số 152 /KH-THPTLQĐ ngày 10 tháng 8 năm 2022 của trường THPT Lê Quý Đôn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 ...
GẶP MẶT GIAO LƯU CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HƯU TRÍ  VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN  NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

GẶP MẶT GIAO LƯU CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HƯU TRÍ VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Thực hiện Kế hoạch số: 224/KH-THPTLQĐ ngày 19/10/2022 của trường THPT Lê Quý Đôn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022), trường THPT Lê Quý Đôn long trọng tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ nhà giáo, CBNV đã nghỉ hưu với tập thể sư phạm nhà trường ...
Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm  ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-SGDĐT ngày 02/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt NamThực hiện Kế hoạch số 152 /KH-THPTLQĐ ngày 10 tháng 8 năm 2022 của trường THPT Lê Quý Đôn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 ...
KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH KHỐI 12  CUỐI NĂM   Năm học 2021- 2022

KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH KHỐI 12  CUỐI NĂM  Năm học 2021- 2022

Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành theo Thông tư Số: 55/2011/TT- BGDĐT ngày 22  tháng 11  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ vào kế hoạch công tác của trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2021 – 2022; Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị cha mẹ học ...
KẾ HOẠCH  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031

KẾ HOẠCH Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031

Căn cứ Công văn số 443 /SGDĐT-TCCB  ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031;Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, ...
KẾ HOẠCH Thi thử  tốt nghiệp THPT năm 2022 (Lần 2)

KẾ HOẠCH Thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 (Lần 2)

Căn cứ Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 và khảo sát học sinh lớp 9 năm học 2021 - 2022;Trưởng điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn thông báo kế hoạch thi thử tốt nghiệp lần 2 năm 2020 tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn như sau:
TỜ TRÌNH  Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

TỜ TRÌNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số: 11/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và ...