Sunday, 22/07/2018 - 13:37|
Trường THPT Lê Quý Đôn Trấn Yên - Yên Bái - Khu phố 3 - thị trấn Cổ Phúc - huyện Trấn Yên - tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 0216 3827 480 - Email: c3lequydon@yenbai.edu.vn
 • Phan Tất Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trường
  • Điện thoại:
   01696662776
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Viết Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: